amylose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amylose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amylose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amylose.

Từ điển Anh Việt

 • amylose

  * danh từ

  (sinh học) amiloza; chất tạo tinh bột

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • amylose

  * kinh tế

  amiloza

  * kỹ thuật

  tinh bột