amylome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amylome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amylome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amylome.

Từ điển Anh Việt

  • amylome

    * danh từ

    mô mềm chứa tinh bột