amydalin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amydalin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amydalin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amydalin.

Từ điển Anh Việt

  • amydalin

    * danh từ

    amiđalin