amuser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amuser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amuser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amuser.

Từ điển Anh Việt

  • amuser

    xem amuse