amtorg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amtorg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amtorg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amtorg.

Từ điển Anh Việt

  • Amtorg

    (Econ) Cơ quan mậu dịch thường trú của Liên Xô.

    + Cơ quan ngoại thương của Liên Xô trước đây. CÓ cơ quan chi nhánh tại nhiều nước.