amplexus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplexus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplexus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplexus.

Từ điển Anh Việt

 • amplexus

  * danh từ

  sự cõng ghép đôi (của ếch nhái trong mùa phát dục)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • amplexus

  * kỹ thuật

  y học:

  ôm