amphoral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphoral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphoral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphoral.

Từ điển Anh Việt

  • amphoral

    xem amphora