amphisternum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphisternum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphisternum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphisternum.

Từ điển Anh Việt

  • amphisternum

    * danh từ

    (sinh học) đốt ức kép