amphispore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphispore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphispore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphispore.

Từ điển Anh Việt

  • amphispore

    * danh từ

    (sinh học) bào tử hai chức năng