amphiodont nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphiodont nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphiodont giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphiodont.

Từ điển Anh Việt

  • amphiodont

    * tính từ

    (sinh học) có răng hai lớp