amphinema nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphinema nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphinema giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphinema.

Từ điển Anh Việt

  • amphinema

    * danh từ

    tơ kép, sợi kép