amphimictic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphimictic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphimictic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphimictic.

Từ điển Anh Việt

  • amphimictic

    xem amphimixis