amphilinear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphilinear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphilinear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphilinear.

Từ điển Anh Việt

  • amphilinear

    * tính từ

    hai đường; hai dòng