amphigynous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphigynous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphigynous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphigynous.

Từ điển Anh Việt

  • amphigynous

    * tính từ

    có nhụy kép