amphigouric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphigouric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphigouric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphigouric.

Từ điển Anh Việt

  • amphigouric

    /,æmfi'gu:rik/

    * tính từ

    vô nghĩa, phi lý