amphidisc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphidisc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphidisc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphidisc.

Từ điển Anh Việt

  • amphidisc

    * danh từ

    (sinh học) đĩa kép