amphidial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphidial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphidial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphidial.

Từ điển Anh Việt

  • amphidial

    * tính từ

    thuộc cơ quan cảm giác hoá chất