amphicoelous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphicoelous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphicoelous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphicoelous.

Từ điển Anh Việt

  • amphicoelous

    * tính từ

    lõm hai mắt