amphicarpic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphicarpic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphicarpic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphicarpic.

Từ điển Anh Việt

  • amphicarpic

    * tính từ

    hai loại quả; hai lứa quả