amphiaster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphiaster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphiaster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphiaster.

Từ điển Anh Việt

  • amphiaster

    * danh từ

    thể hai sao, thể sao kép