amphi- nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphi- nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphi- giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphi-.

Từ điển Anh Việt

  • amphi-

    (dạng hoep hợp) hai, lưỡng