amperite tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amperite tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amperite tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amperite tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amperite tube

    * kỹ thuật

    điện:

    đèn bổ chính