amniote nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amniote nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amniote giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amniote.

Từ điển Anh Việt

  • amniote

    * danh từ

    động vật có màng ối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amniote

    any member of the Amniota