ammino nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ammino nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ammino giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ammino.

Từ điển Anh Việt

  • ammino

    * tính từ

    thuộc amin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ammino

    pertaining to or characteristic of an ammine (an inorganic coordination compound of ammonia and a metallic salt)