ammine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ammine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ammine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ammine.

Từ điển Anh Việt

  • ammine

    * danh từ

    (hoá học) amin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ammine

    a complex inorganic compound that contains ammonia molecules