amixis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amixis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amixis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amixis.

Từ điển Anh Việt

  • amixis

    * danh từ

    sự không giao phối