amixia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amixia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amixia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amixia.

Từ điển Anh Việt

  • amixia

    * danh từ

    sự không sinh sản do lai tréo