aminomethane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aminomethane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aminomethane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aminomethane.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aminomethane

    a methyl with the hydrogen atom replaced by an amino radical

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).