amigo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amigo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amigo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amigo.

Từ điển Anh Việt

  • amigo

    * danh từ

    số nhiều amigos

    người bạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amigo

    a friend or comrade