amiga nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amiga nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amiga giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amiga.

Từ điển Anh Việt

  • amiga

    Tên dòng máy tính Amiga

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amiga

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy tính Amiga