amidol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amidol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amidol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amidol.

Từ điển Anh Việt

  • amidol

    /'æmidɔl/

    * danh từ

    (hoá học) Amiđola