ames-ace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ames-ace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ames-ace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ames-ace.

Từ điển Anh Việt

 • ames-ace

  /'eimzeis/ (ames-ace) /'eimzeis/

  * danh từ

  hai con "một" (đánh súc sắc)

  sự không may, vận rủi, vận đen

  sự vô giá trị