americanisation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

americanisation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm americanisation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của americanisation.

Từ điển Anh Việt

  • americanisation

    * danh từ

    sự Mỹ hoá

Từ điển Anh Anh - Wordnet