amebae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amebae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amebae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amebae.

Từ điển Anh Việt

 • amebae

  /ə'mi:bə/

  * danh từ, số nhiều amebae

  /ə'mi:bəz/, amebas

  /ə'mi:bəz/

  (như) amoeba