ambiguousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambiguousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambiguousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambiguousness.

Từ điển Anh Việt

 • ambiguousness

  /,æmbi'gju:iti/ (ambiguousness) /æm'bigjuəsnis/

  * danh từ

  sự tối nghĩa, sự không rõ nghĩa

  sự không rõ ràng, sự mơ hồ, sự nhập nhằng

 • ambiguousness

  tính nhập nhằng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ambiguousness

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tính nhập nhằng