ambi- nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambi- nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambi- giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambi-.

Từ điển Anh Việt

  • ambi-

    (dạng kết hợp) song, lưỡng