amazonian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amazonian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amazonian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amazonian.

Từ điển Anh Việt

  • amazonian

    * tính từ

    (nói về đàn bà) có vóc dáng như đàn ông