amatol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amatol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amatol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amatol.

Từ điển Anh Việt

  • amatol

    /'æmətɔl/

    * danh từ

    Amaton (thuốc nổ)