amasser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amasser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amasser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amasser.

Từ điển Anh Việt

  • amasser

    xem amass