amaretto nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amaretto nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amaretto giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amaretto.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amaretto

    an Italian almond liqueur

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).