amarelle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amarelle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amarelle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amarelle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amarelle

    any of several cultivated sour cherry trees bearing pale red fruit with colorless juice

    Synonyms: Prunus cerasus caproniana

    pale red sour cherry with colorless or nearly colorless juice

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).