amadu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amadu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amadu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amadu.

Từ điển Anh Việt

  • amadu

    * danh từ

    bùi nhùi