alyssum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alyssum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alyssum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alyssum.

Từ điển Anh Việt

 • alyssum

  * danh từ

  (thực vật) cây cải gió

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alyssum

  any garden plant of the genus Alyssum having clusters of small yellow or white flowers

  Synonyms: madwort

  a genus of the family Cruciferae

  Synonyms: genus Alyssum