although nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

although nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm although giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của although.

Từ điển Anh Việt

 • although

  /ɔ:l'ðou/

  * liên từ

  dẫu cho, mặc dù

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • although

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  mặc dù