alternion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternion.

Từ điển Anh Việt

  • alternion

    anteniôn