alsom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alsom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alsom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alsom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alsom

    * kỹ thuật

    sắt tây