alona nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alona nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alona giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alona.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alona

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gỗ alona