alogia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alogia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alogia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alogia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alogia

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng mất khả năng nói