almsman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

almsman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm almsman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của almsman.

Từ điển Anh Việt

  • almsman

    /'ɑ:mzmən/

    * danh từ

    người được cứu tế, người sống bằng của bố thí