almonry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

almonry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm almonry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của almonry.

Từ điển Anh Việt

 • almonry

  /'ɑ:mənri/

  * danh từ

  nơi phát chẩn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • almonry

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  nơi phát chẩn